top of page

Klöverlyckan i topp ännu en gång,
i årets nationella undersökning:

”Så tycker de äldre om äldreomsorgen”

Du kan ta del av årets resultatet för Klöverlyckan under fliken Kvalitetsundersökningar. Här ser man också hur Kloverlyckan står sig jämfört med riket och jämfört med  Staffanstorps kommun som helhet.

 

Kommunens kvalitetsundersökning

Under våren har omsorgsförvaltningen i Staffanstorps kommun ställt kvalitetsfrågor till brukare och deras anhöriga. Resultatet återkopplades till oss som en jämförelse mellan Klöverlyckans svar och genomsnittssvaren i kommunens äldreomsorg som helhet.

 

Klöverlyckans resultat ligger generellt väsentligt högre än i kommunens äldreomsorg som helhet. Särskilt noteras detta avseende Helhetsupplevelse, Trygghet, Bemötande och Mat.

 

Genom att följa länken nedan kan du ta del av hela resultatet för Klöverlyckan i jämföelse med kommunen.

 

Intern kvalitetsundersökning

Varje år genomför Socialstyrelsen en nationell brukarundersökning avseende kvalitet i äldreomsorgen. Då Klöverlyckan är ett väldigt litet boende har antalet svarande flera gånger varit så litet, att resultatet inte publicerats, och därmed inte heller presenterats i den nationella Äldreguiden. Vi hoppas att tillräckligt många har besvarat den nationella enkäten i vårens undersökning, men resultaten publiceras i vilket fall inte förrän till hösten. Vi genomförde därför i juni månad en intern kvalitetsundersökning, med tio frågor som hämtats/inspirerats av den nationella undersökningen.

 

Vi är glada över det stora gensvaret (100% svarsfrekvens) och mycket stolta över det positiva resultatet. Seniorerna på Klöverlyckan är mycket nöjda med den hjälp de får, med personalens bemötande, med inom- och utomhusmiljö, med maten och med 

sitt boende på Klöverlyckan som helhet.

 

Genom att följa länken nedan kan du ta del av hela resultatet för Klöverlyckans interna kvalitetsundersökning i juni 2023.

bottom of page